Polityka prywatności

Firma Fitomed Sp. z o.o. (Fitomed) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Fitomed i użytkownika stron internetowych oraz biuletynów należących do Fitomed obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na tej stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Fitomed nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych klientów/użytkowników swoich stron i biuletynów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj stron, nie prenumeruj biuletynów należących do Fitomed.

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze stron należących do Fitomed możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Subskrypcja biuletynów

Zaprenumerowanie bezpłatnych biuletynów należących do Fitomed wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i imienia. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Fitomed zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Fitomed wymaga podania w odpowiednim formularzu poprawnych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Fitomed zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Fitomed rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. nowe produkty, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, porady itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została zlecona przez partnerów Fitomed.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Fitomed.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na stronach należących do Fitomed przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Fitomed nie ma możliwości zabezpieczenia Cię przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Tobie nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Fitomed nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone na należących do niego stronach i biuletynach: reklamy i opinie osób trzecich.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Fitomed.